Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním ú

Číslo jednací:1006/2023/HS/OKST
Den vyvěšení:7.3.2023
Den sejmutí:23.3.2023
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Státní pozemkový úřad

Podrobnosti: