rozhodnutí o prominutí místního poplatku za psy - (mimořádná událost - konflikt na Ukrajině)

Číslo jednací:245/2023/HS/OF
Den vyvěšení:18.1.2023
Den sejmutí:31.12.2023
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Podrobnosti: