Veřejnoprávní smlouva TJ Spartak 2023

Číslo jednací:4150/2022/HS/OF-2
Den vyvěšení:5.1.2023
Den sejmutí:6.1.2026
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Podrobnosti: