Informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - I. kolo volby prezidenta republiky

Číslo jednací:3131/2022/HS/OSVV-42
Den vyvěšení:20.12.2022
Den sejmutí:28.1.2023
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Volby

Podrobnosti: