Smlouva o darování podpory - Ambulance Penta

Číslo jednací:2940/2022/HS/OF-2
Den vyvěšení:14.9.2022
Den sejmutí:14.9.2025
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Podrobnosti: