Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak 2022 (4-OFI/2022)

Číslo jednací:4381/2021/HS/OF-2
Den vyvěšení:6.1.2022
Den sejmutí:7.1.2025
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Podrobnosti: