Tělovýchovná jednota Spartak (Smlouva 24-OFI/2021)

Číslo jednací:4839/2020/HS/OF-2
Den vyvěšení:16.3.2021
Den sejmutí:17.3.2024
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Podrobnosti: