Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Loket

Číslo jednací:372/2021/HS/OF-3
Den vyvěšení:4.3.2021
Den sejmutí:5.3.2024
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Podrobnosti: