předpis Rady města 03/2015

Číslo jednací:2105/2020/HS/OSVV-46
Den vyvěšení:20.11.2015
Den sejmutí:31.12.2025
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Vstupní (sociální) byty

Podrobnosti: